PONUDBA

Novosti

» Trenutno ni novih izdelkov

 • Če kupec ni ravnal po navodilih za uporabo izdelka 
 • Če je v izdelek posegala nepooblaščena oseba 
 • Če je kupec nestrokovno ali malomarno ravnal z izdelkom 
 • Če so v izdelek bili vgrajeni neoriginalni deli 
 • Okvare zaradi nepravilne oziroma nepooblaščene montaže

Garancija ne velja za:

 • Nedelovanje PC sistema zaradi porušene programske opreme (spremembe v BIOS-u, brisani gonilniki,  
 • napačno naloženi gonilniki, delno ali v celoti izbrisan operacijski sistem, …) 
 • Okvare pri transportu.
 • Mehanske okvare, ki jo je povzročil uporabnik.
 • Okvare povzročene z udarom strele. Okvare povzročene zaradi prenapetosti električnega toka. 
 • Okvare zaradi nepravilne montaže ali vzdrževanja. 
 • Okvare povzročene zaradi višje sile, izteka baterij, čiščenja artikla ali delov artikla…
 • Okvare zaradi neoriginalnega potrošnega materiala.